خیمه گاه حضرت عباس علیه السلام... عمریست که درحسرت زیارتت گریستم و بغض داشتم و دارم همچنان هم بیشتر از پیش مولای من گرچه لیاقت قدم گذاشتن در حریم پاک حرمت را ندارم ولی من هم دل دارم و محتاج زیارتم.. پس به امید استشمام بوی حرم پاکت مولا... الهی آمین... http://kheymehgah133.mihanblog.com 2020-03-29T01:28:57+01:00 text/html 2016-03-19T02:03:02+01:00 kheymehgah133.mihanblog.com سودابه نباتی حکمتش چیه... http://kheymehgah133.mihanblog.com/post/41 خدایا چرا اینطوری شد<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/2.gif"><br><br><br> text/html 2015-08-05T10:31:05+01:00 kheymehgah133.mihanblog.com سودابه نباتی از دروغ بیزارم هر چند مصلحتی http://kheymehgah133.mihanblog.com/post/38 <font face="Mihan-Koodak" size="2"><font face="Mihan-Iransans"><font color="#006600" size="3">الهی...</font><br>چه بسا، شنیدن <font color="#CC0000" size="3">حقیقتی تلخ</font><font color="#CC0000" size="3">!!! </font>بسیار شیرین تر و دلچسب تر است از، <font color="#FF0000">دورغ هرچند مصلحتی</font> ....<br><font color="#006600" size="3">بار الها</font> من از دروغ بیزارم...</font><br></font> text/html 2015-08-04T21:13:41+01:00 kheymehgah133.mihanblog.com سودابه نباتی چه کنیم نماز صبح قضا نشود... http://kheymehgah133.mihanblog.com/post/36 <div align="left"><br><br><a href="http://kheymehgah133.mihanblog.com/" target="" title=""><img src="http://bashiran.ir/wp-content/uploads/2014/01/namaz.b.bashiran.ir_.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="479" hspace="0" vspace="0" width="645"></a></div> text/html 2015-08-04T21:03:00+01:00 kheymehgah133.mihanblog.com سودابه نباتی قضاوت با ما... http://kheymehgah133.mihanblog.com/post/35 <div align="center"><br><img src="http://img1.tebyan.net/Medium/1393/07/f64e5003a0034698be32c15de895255b.jpg" alt="" border="0" align="bottom" hspace="0" vspace="0"></div> text/html 2015-08-04T20:45:45+01:00 kheymehgah133.mihanblog.com سودابه نباتی با این ذکر از غیبت کردن جلوگیری کنید http://kheymehgah133.mihanblog.com/post/33 <font size="2"> </font><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br><img src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1391/12/5/850616_408.jpg" alt="" border="0" align="bottom" height="183" hspace="0" vspace="0" width="257"><br>روزی یکی از اولیاء به الیاس و خضر علیهم السّلام شکایت کرد که مردم بسیار غیبت می کنند و حال آن که غیبت از گناهان کبیره است و هر چقدر آن ها را نصیحت می کنم و از غیبت کردن منع می نمایم سخن مرا نمی شنوند و آن عمل قبیح را ترک نمی کنند.<br><br>حضرت الیاس علیه السّلام فرمود: چاره این کار آن است که هر کس وارد مجلس شد به او بگو که بگوید: «بِسمِ الله الرَّحمنِ الرَّحیمِ وَ صَلّی اللهُ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ» که در این صورت خداوند ملکی را بر اهل آن مجلس موکّل می گرداند که هرگاه کسی شروع به غیبت نماید آن ملک او را از آن باز دارد و از حق تعالی سؤال نماید تا آن قوم را از <a href="http://kheymehgah133.mihanblog.com/post/33" target="" title="">غیبت </a>کردن نگاه دارد.(۱)<br><br></font><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-Iransans">حضرت خضر علیه السّلام فرمود: چون کسی در وقت بیرون رفتن از مجلس بگوید <font color="#006600">«بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ وَ صَلّی الله عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ»</font> حق تعالی ملکی را می فرستد تا آن که نگذارد که اهل آن مجلس<font color="#990000"> <a href="http://kheymehgah133.mihanblog.com/post/33" target="" title=""><font color="#990000">غیبت</font></a></font> او را نمایند.</font>(۲)<br><br><br></font><div align="right"><font face="Mihan-Iransans" size="2">۱. وسائل الشیعه، ج۷، ص۳۴۲.<br>۲. عرفان و عبادت، ص۳۵۵.<br></font></div></div><font size="2"> </font> text/html 2015-08-04T20:17:52+01:00 kheymehgah133.mihanblog.com سودابه نباتی رابطه بی غیرتی و بی حجابی...!!! http://kheymehgah133.mihanblog.com/post/30 <div align="center"><br><br><img src="http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRE6wdDu3B_CKcomlI9ugQ0jXHXJhZ0Q06AxzhEk9vWxRLlsgOC" alt="" border="0" align="bottom" height="410" hspace="0" vspace="0" width="513"></div> text/html 2015-07-29T11:16:58+01:00 kheymehgah133.mihanblog.com سودابه نباتی انتظار تا به کی... http://kheymehgah133.mihanblog.com/post/26 <div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font color="#006600"><br><a href="http://kheymehgah133.mihanblog.com/post/26" target="" title=""><img src="http://www.funtoop.com/wp-content/uploads/2012/09/1.jpg" alt="" border="0" align="bottom" height="394" hspace="0" vspace="0" width="528"></a><br><br><a href="http://kheymehgah133.mihanblog.com/post/26" target="" title=""><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font color="#006600">آقای من مولای من</font></font><font size="2"><br><font face="Mihan-Iransans">پس، تا به کی <font color="#990000">انتظار</font></font></font></a></font></font><font size="2"><br><font face="Mihan-Iransans">پس، تا به کی <font color="#990000">انتظار</font></font><br><font face="Mihan-Iransans">تابه کی <font color="#FF6666">غم و حسرت</font></font><br><font face="Mihan-Iransans">تابه کی <font color="#003300">اشک سرد دوری</font></font><br><font face="Mihan-Iransans">تابه کی <font color="#CC0000">بغض و غم</font></font><br><font face="Mihan-Iransans"><font color="#006600">گل نرگس بیاااااااااا </font>و مارا از این دلهرگی&nbsp; غم ناک ، سرد و خشک دوری نجات بده</font><br><font face="Mihan-Iransans"><font color="#006600">به مادرت سوگند</font> دلم بیقرار حس نگاه شماست</font><br><font face="Mihan-Iransans">و غمگینم مولا</font><br><br><font face="Mihan-Iransans">خسته ام از تنهایی</font><br><font face="Mihan-Iransans">خسته و بی قرارم از جامعه</font><br><font face="Mihan-Iransans">خسته و غمناکم از خنده اجباری</font><br><font face="Mihan-Iransans">خسته و لبریز غصه ام از جمع بی کسی</font><br><font face="Mihan-Iransans">خسته و در ظاهر شادی... ، غمگینم مولا،غمگین و دلشکسته سیدی...</font><br><font face="Mihan-Iransans">آقا جان همانا سخت است نفس کشیدن در این زمانه!!</font><br><font face="Mihan-Iransans">یقینا ننگ است زندگی پاک و سالم داشتن!!!<br>چرا که&nbsp; امل می خوانند و ذهن و فکر بسته!!!!!!<br></font><font face="Mihan-Iransans">گر چه همه از این تبعیت می کنند که : گر خواهی رسوا نشوی همرنگ جماعت شو</font><br><font face="Mihan-Iransans">ولی من دگر نای نفس کشیدن ندارم مولا </font><br><font face="Mihan-Iransans">پس واقعا زندگی اجباریست...<br><br></font><font face="Mihan-Iransans"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/2.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/2.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/2.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><br><br><a href="http://kheymehgah133.mihanblog.com/post/26" target="" title=""><font face="Mihan-Iransans"><font color="#CC0000">دلگیر و بیقرارم مولا بیااااااااااااااااااااااااااا...</font><br></font></a></font><br></font></div><font face="Mihan-Iransans" size="2"> </font> text/html 2015-07-28T13:50:08+01:00 kheymehgah133.mihanblog.com سودابه نباتی سخنان امام خامنه ای در رابطه با وظایف منتظران http://kheymehgah133.mihanblog.com/post/24 <div align="center"><a href="http://kheymehgah133.mihanblog.com/post/24" target="" title=""><img src="http://www.banifilm.ir/Content/1394/01/00/image/2-1-201532016747.jpg" alt="" border="0" align="bottom" height="353" hspace="0" vspace="0" width="539"></a></div><br><br><br><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="5"><a href="http://hn12.asset.aparat.com/aparat-video/b02e8edc287c6a561cfd90d8164ed1a42818104-240p__13915.mp4" target="" title="">دانلود ویدئو</a></font><br></div> text/html 2015-07-26T20:43:48+01:00 kheymehgah133.mihanblog.com سودابه نباتی دانلود کلیپ تصویری امام خامنه ای راجع به امام زمان... http://kheymehgah133.mihanblog.com/post/22 <font face="Mihan-Iransans"><span style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><br><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">کلیپ تصویری بیانات مقام عظمای ولایت امام خامنه ای:حجت خدا در بین مردم زنده است،با مردم زندگی می کند...<br></span></span></font><br><div align="center"><img src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1392/7/10/1593179_214.jpg" alt="" border="0" align="bottom" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><br><br><br><br><br><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://s3.picofile.com/file/7419937846/namahang_va_bayanat_montazerclip.wmv.html" target="" title=""><img src="http://www.picofile.com/content/images/generate_button.gif" alt="" border="0" align="bottom" hspace="0" vspace="0"></a><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br></span></div> text/html 2015-07-26T20:11:31+01:00 kheymehgah133.mihanblog.com سودابه نباتی دانلود مراسم شب 22 رمضان 94 سید جواد مقدم http://kheymehgah133.mihanblog.com/post/21 <font face="Mihan-Iransans"> </font><div class="audio-box"> <p class="audio-title" align="center"><br> </p><p class="audio-title" align="center"><br></p><p class="audio-title" align="center"><font face="Mihan-Iransans"><img src="http://axgig.com/images/25436630243647135777.jpg" alt="" border="0" align="bottom" height="321" hspace="0" vspace="0" width="568"></font></p><p class="audio-title"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></p><p class="audio-title"><font face="Mihan-Iransans">تیزر-مناجات و روضه ی بسیار زیبا </font></p> <font face="Mihan-Iransans"><a class="box-mp3" href="http://dl.beynolharameyn.ir/ramazan/94/audio/94-04-17%20%281%29.mp3">دانلود mp3</a></font> </div><font face="Mihan-Iransans"> </font><div class="video-box"> <font face="Mihan-Iransans"><a class="box-mp3" href="http://dl.beynolharameyn.ir/ramazan/94/94-04-17%20%281%29.mp4">دانلود ویدئو</a><br><br></font> <hr><div align="center"><font color="#009900" face="Mihan-Iransans">اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَیْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَیْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَیْنِ</font></div><hr><font face="Mihan-Iransans"> </font><div class="audio-box"> <p class="audio-title"><font face="Mihan-Iransans"><br></font> </p><p class="audio-title"><font face="Mihan-Iransans">ناله ی بابا قطع شد -زمینه(فوق العاده زیباست) </font></p> <font face="Mihan-Iransans"><a class="box-mp3" href="http://dl.beynolharameyn.ir/ramazan/94/audio/94-04-17%20%282%29.mp3">دانلود mp3</a></font> </div><font face="Mihan-Iransans"> </font><div class="video-box"> <font face="Mihan-Iransans"><a class="box-mp3" href="http://dl.beynolharameyn.ir/ramazan/94/94-04-17%20%282%29.mp4">دانلود ویدئو</a> <br><br></font><hr><div align="center"><font color="#009900" face="Mihan-Iransans">اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَیْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَیْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَیْنِ</font></div><hr></div><font face="Mihan-Iransans"> </font><div class="audio-box"> <p class="audio-title"><font face="Mihan-Iransans"><br></font> </p><p class="audio-title"><font face="Mihan-Iransans">من کبوتر جلد روضه هام -شور(فوق العاده زیباست) </font></p> <font face="Mihan-Iransans"><a class="box-mp3" href="http://dl.beynolharameyn.ir/ramazan/94/audio/94-04-17%20%283%29.mp3">دانلود mp3</a></font> </div><font face="Mihan-Iransans"> </font><div class="video-box"> <font face="Mihan-Iransans"><a class="box-mp3" href="http://dl.beynolharameyn.ir/ramazan/94/94-04-17%20%283%29.mp4">دانلود ویدئو</a> <br><br></font><hr><div align="center"><font color="#009900" face="Mihan-Iransans">اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَیْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَیْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَیْنِ</font></div><hr></div><font face="Mihan-Iransans"> </font><div class="audio-box"> <p class="audio-title"><font face="Mihan-Iransans"> لبیک یا حسین لبیک یا حسین </font></p> <font face="Mihan-Iransans"><a class="box-mp3" href="http://dl.beynolharameyn.ir/ramazan/94/audio/94-04-17%20%284%29.mp3">دانلود mp3</a></font> </div><font face="Mihan-Iransans"> </font><div class="video-box"> <font face="Mihan-Iransans"><a class="box-mp3" href="http://dl.beynolharameyn.ir/ramazan/94/94-04-17%20%284%29.mp4">دانلود ویدئو</a><br><br></font><hr><div align="center"><font color="#009900" face="Mihan-Iransans">اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَیْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَیْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَیْنِ</font></div><hr> </div><font face="Mihan-Iransans"> </font><div class="audio-box"> <p class="audio-title"><font face="Mihan-Iransans"> از امروز حسن گوشه بستر افتاد-واحد(استاد آقا) </font></p> <font face="Mihan-Iransans"><a class="box-mp3" href="http://dl.beynolharameyn.ir/ramazan/94/audio/94-04-17%20%285%29.mp3">دانلود mp3</a></font> </div><font face="Mihan-Iransans"> </font><div class="video-box"> <font face="Mihan-Iransans"><a class="box-mp3" href="http://dl.beynolharameyn.ir/ramazan/94/94-04-17%20%285%29.mp4">دانلود ویدئو</a> <br><br></font><hr><div align="center"><font color="#009900" face="Mihan-Iransans">اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَیْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَیْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَیْنِ</font></div><hr></div><font face="Mihan-Iransans"> </font><div class="audio-box"> <p class="audio-title"><font face="Mihan-Iransans"> دل جان گرفته با دم این دم همیشه-شعرخوانی </font></p> <font face="Mihan-Iransans"><a class="box-mp3" href="http://dl.beynolharameyn.ir/ramazan/94/audio/94-04-17%20%286%29.mp3">دانلود mp3</a></font> </div><font face="Mihan-Iransans"> </font><div class="video-box"> <font face="Mihan-Iransans"><a class="box-mp3" href="http://dl.beynolharameyn.ir/ramazan/94/94-04-17%20%286%29.mp4">دانلود ویدئو</a> <br><br></font><hr><div align="center"><font color="#009900" face="Mihan-Iransans">اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَیْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَیْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَیْنِ</font></div><hr></div><font face="Mihan-Iransans"> </font><div class="audio-box"> <p class="audio-title"><font face="Mihan-Iransans"> حیدر حیدر حیدر-تک </font></p> <font face="Mihan-Iransans"><a class="box-mp3" href="http://dl.beynolharameyn.ir/ramazan/94/audio/94-04-17%20%287%29.mp3">دانلود mp3</a></font> </div><font face="Mihan-Iransans"> </font><div class="video-box"> <font face="Mihan-Iransans"><a class="box-mp3" href="http://dl.beynolharameyn.ir/ramazan/94/94-04-17%20%287%29.mp4">دانلود ویدئو</a> <br><br></font><hr><div align="center"><font color="#009900" face="Mihan-Iransans">اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَیْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَیْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَیْنِ</font></div><hr><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><font face="Mihan-Iransans"> </font><div class="audio-box"> <p class="audio-title"><font face="Mihan-Iransans"> بی تو که باشم حوصله ام سر میره-شور </font></p> <font face="Mihan-Iransans"><a class="box-mp3" href="http://dl.beynolharameyn.ir/ramazan/94/audio/94-04-17%20%288%29.mp3">دانلود mp3</a></font> </div><font face="Mihan-Iransans"> </font><div class="video-box"> <font face="Mihan-Iransans"><a class="box-mp3" href="http://dl.beynolharameyn.ir/ramazan/94/94-04-17%20%288%29.mp4">دانلود ویدئو</a><br><br></font><hr><div align="center"><font color="#009900" face="Mihan-Iransans">اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَیْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَیْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَیْنِ</font></div><hr> </div><font face="Mihan-Iransans"> </font><div class="audio-box"> <p class="audio-title"><font face="Mihan-Iransans"> فقط چند ساعت بزار بیام حرم-شور </font></p> <font face="Mihan-Iransans"><a class="box-mp3" href="http://dl.beynolharameyn.ir/ramazan/94/audio/94-04-17%20%289%29.mp3">دانلود mp3</a></font> </div><font face="Mihan-Iransans"> <a class="box-mp3" href="http://dl.beynolharameyn.ir/ramazan/94/94-04-17%20%289%29.mp4">دانلود ویدئو</a>&nbsp; </font> <font face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-Iransans"></font></font><hr></div> text/html 2015-07-26T20:05:49+01:00 kheymehgah133.mihanblog.com سودابه نباتی روضه جانسوز و مقتل خوانی کربلایی جواد مقدم http://kheymehgah133.mihanblog.com/post/20 <div align="center"><br><br><br><br> <img src="http://dl.delsukhtehgan.ir/mehr%2092/moghadam-3%20mehr%2092.jpg" alt="" border="0" align="bottom" hspace="0" vspace="0"><br><br><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br><font color="#CCCCCC"><br><a class="box-mp3" href="http://dl.beynolharameyn.ir/haftegi/94/94-04-31.mp4">دانلود ویدئو</a></font></font><br></div> text/html 2015-07-17T11:21:40+01:00 kheymehgah133.mihanblog.com سودابه نباتی هیچ داری از دل مهدی خبر؟! http://kheymehgah133.mihanblog.com/post/12 <div style="font-family: Tahoma; line-height: 20.3999996185303px; text-align: center; background-color: rgb(245, 245, 245);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="3">هیچ داری از دل مهدی خبر؟<br><br></font></span></div><div style="font-family: Tahoma; line-height: 20.3999996185303px; text-align: center; background-color: rgb(245, 245, 245);"><font size="3"><br><span style="color: rgb(0, 0, 255);">گریه های هرشبش را تا سحر؟<br><br><br></span></font></div><div style="font-family: Tahoma; line-height: 20.3999996185303px; text-align: center; background-color: rgb(245, 245, 245);"></div><div style="font-family: Tahoma; line-height: 20.3999996185303px; text-align: center; background-color: rgb(245, 245, 245);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="3">اوکه ارباب تمام عالم است</font></span></div><div style="font-family: Tahoma; line-height: 20.3999996185303px; text-align: center; background-color: rgb(245, 245, 245);"><font size="3"><br><br><span style="color: rgb(0, 0, 255);">من بمیرم سر به زانوی غم است&nbsp;</span></font></div><div style="font-family: Tahoma; line-height: 20.3999996185303px; text-align: center; background-color: rgb(245, 245, 245);"><font size="3"><br><br></font><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="3">شیعیانّ! مهدی غریب و بی کَس است<br></font></span><div style="font-size: 12px; line-height: 20.3999996185303px;"><font color="#0000ff"><br></font><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTM-FyKLxNM0QlzDolxpARm3UIOjAMXAIWqVDb-NNpvSiV81xBr"></div><div style="line-height: 20.3999996185303px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="3">جان مولا معصیت دیگر بس است<br><br><br><br></font></span></div><div style="line-height: 20.3999996185303px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="3">شیعیان !بس نیست غفلت هایمان؟</font></span></div><div style="line-height: 20.3999996185303px;"><font size="3"><br><br><span style="color: rgb(0, 0, 255);">غربت و تنهایی مولایمان؟</span></font></div><div style="line-height: 20.3999996185303px;"><font size="3"><br><br><span style="color: rgb(0, 0, 255);">ماعبید و عبد دنیا گشته ایم</span></font></div><div style="line-height: 20.3999996185303px;"><font size="3"><br><br><span style="color: rgb(0, 0, 255);">غافل از مهدی زهرا گشته ایم</span></font></div><div style="line-height: 20.3999996185303px;"><font size="3"><br><br><span style="color: rgb(0, 0, 255);">من که دارم ادعای شیعه گی</span></font></div><div style="line-height: 20.3999996185303px;"><font size="3"><br><br><span style="color: rgb(0, 0, 255);">چه بگویم من به جز شرمندگی<br></span></font><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSDRTTryUE1SkjILTlF3DCNc6mz3FJ-j-eQ7E3RT2Ail2PQhbeyRQ"></div></div> text/html 2015-07-17T11:02:15+01:00 kheymehgah133.mihanblog.com سودابه نباتی یاران،،،خاران! http://kheymehgah133.mihanblog.com/post/11 <div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">عده ای سرب وگلوله,عده ای ملیاردها<br><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">هردوتا خوردند اما این کجا وآن کجا!</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">.<br>.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">این یکی از سوز ترکش آن یکی هم در سونا<br><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">هردو میسوزند اما این کجا وآن کجا!</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">.<br>.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">عده ای بر روی مین و عده ای بر بال قو<br><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">هردو خوابیدند اما این کجا وآن کجا!<br>.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">این یکی بر تخت ماساژ آن یکی بر ویلچرش<br><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">هردو آرام اند اما این کجا وآن کجا!<br>.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">این یکی در عمق دجله,آن یکی آنتالیا<br><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">هر دو در آبند اما این کجا وآن کجا!<br>.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">این یکی با گازخردل, آن یكی با گاز پارس<br><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">هردو میسازند اما این کجا وآن کجا!<br>.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">عده ای کردند کار و عده ای بستند بار<br><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">هردو فعالند اما این کجا و آن کجا!<br>.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">باکری ها سمت غرب و خاوری ها سمت غرب<br><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">هر دو تا رفتند اما این کجا وآن کجا!<br>.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">آن یکی بر پشت تانک و آن یکی بر صدر بانک<br><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><font face="Mihan-IransansBold">هر دو مسئولند اما این کجا و آن کجا</font>!</font></div> text/html 2015-07-17T10:49:58+01:00 kheymehgah133.mihanblog.com سودابه نباتی صرفا جهت اطلاع؟؟!! http://kheymehgah133.mihanblog.com/post/10 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">لبخند (((<font color="#006600">سید علی</font>)))برای ما&nbsp;<br>*<br><br>*</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;پوزخند کدخدا برای شما<br>*<br><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">*</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;صرفا جهت اطلاع!!؟؟<br>*<br><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">*</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">آمریكا وانگلیس و...برای شما،،،،عراق وسوریه وفلسطین برای ما<br>*<br><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">*</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">اصغرفرهادی برای شما،،،،همان ده نمكی برای ما<br>*<br><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">*</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">اسكار برای شما،،،،جشواره عمار برای ما<br>*<br><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">*</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">كنسرت برای شما،،،،<font color="#006600">هیئت اباعبدالله روحی له الفداء</font> برای ما<br>*<br><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">*</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">شاهین نجفی،برای شما،،،،میثم مطیعی وحامدزمانی برای ما<br>*<br><br>*</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">گلشیفته برای شما،،،، الهام چرخنده، برای ما<br>*<br><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">*</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">مدهای روز برای شما،،،،<font color="#006600">چادر زهرا( سلام الله علیها )</font>برای ما<br>*<br><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">*</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">ادكلن دیویدف برای شما،،،،<font color="#006600">عطرحرم</font> برای ما<br>*<br><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">*</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">امیدرفع تحریم هابرای شما،،،،خودکفایی وتلاش وغیرت برای ما<br>*<br><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">*</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">سیلوستراستالونه وآرنولدبرای شما،،،،<font color="#006600">علی خلیلی</font> برای ما<br>*<br><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">*</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">لبخندکری واوبامابرای شما،،،،فقط یک لبخند((((<font color="#006600">سیدعلی</font>))))برای ما<br><br><br><font color="#006600">* &nbsp;الّلهُمَّـ؏عَجِّل‌لِوَلیِّڪَ الفَرَج &nbsp;*</font><br><br></font></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2015-07-16T12:49:00+01:00 kheymehgah133.mihanblog.com سودابه نباتی دوبیتی هایی در رسای حضرت اباالفضل عباس علیه السلام http://kheymehgah133.mihanblog.com/post/4 <div align="center"><font face="Mihan-Iransans"><br><br>امتش اوج قیام است ، قیامت کرده است<br>قد سقای تو رعناست اگر بگذارند …<br>.<br>.<br>گفت قصد جنگ ندارم ، فقط آب !<br>باور ندارید ؟ این دو دست باشد پیش شما ، فقط آب !<br>تیرهایتان به روی دیده ، فقط آب !<br>و بعد صدای حسین بلند شد ، فقط آه …<br>.<br>.<br>باید حسین دم بزند از فضائلت<br>وقتی حسینی است تمام خصائلت<br>تعبیرهای ما همه محدود و نارساست<br>در شرح بیکرانی اوصاف کاملت<br>.<br>.<br>الحق که به تو ، نام قمر می آید<br>ای ماه ترین عموی دنیا عباس …<br>.<br>.<br>کَس پیش تو دم ز زور و بازو نزند<br>کو آنکه برابر تو زانو نزند ؟<br>لب تشنه ز علقمه گذشتی ، آری<br>دریا که به رودخانه ها رو نزند ؟!!!<br>.<br>.<br>یاد تو که میافتم ، می افتم !</font></div><font face="Mihan-Iransans"> </font>